Thulins Elektriska

Lediga tjänster

Läs mer om vilka tillgängliga tjänster som vi kan erbjuda. Varmt välkommen med en ansökan. 

ROT-AVRAG

Läs gärna mer om hur ROT-avdrag fungerar på vår sida för kundtips. Tveka inte att kontakta oss om du har fler frågor. 

Referenser

Se bilder på ett par av våra tidigare arbeten. Önskar du se bilder på ett specifikt jobb så är du välkommen att kontakta oss

VÄLKOMMEN TILL THULINS ELEKTRISKA

 

Vi jobbar med nybyggen, renoveringar och tillbyggen för små som stora fastighetsägare, för villa- och bostadsrättsägare, för småföretagare och mindre industri.

Allt från installation av ett eluttag till spännande utmaningar med LED-teknik, ljusdesign och smarta styrsystem.
Däremot undviker vi de stora nybyggnadsprojekten. Det gör att vi kan specialisera oss mer på uppdrag och servicebehov där snabbhet och korta väntetider är ledord.

Vår utgångspunkt är Lund/Malmö, men vi jobbar över hela västra och mellersta Skåne.

Thulins Elektriska

Kundtips!

Konsumenträtt

Vi medverkar till att lösa en eventuell tvist vid Allmänna reklamationsnämnden om en konsument väljer att påkalla sådan tvistlösning. 

$

Läs mer

Rot-avdrag

Skattesänkning för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av byggnader sk. ROT-avdrag. Läs mer om hur ROT-avdrag fungerar. 

$

Läs mer

Byte av säkring

Din nya elcentral består av 3 delar: huvudbrytare, automatsäkringar och jordfelsbrytare. Läs mer om vad dessa innebär.

$

Läs mer

Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytaren skyddar både mot personskador och bränder. Dens främsta funktion är att rädda liv och förhindra brand om ett jordfel uppstår.

$

Läs mer

VILL DU VETA MER OM SÄKERHET? 

Läs mer genom att klicka på ikonerna

Vi är medlemmar i: