...

Elektriker Lund

Thulins Elektriska

Lediga Tjänster

Läs mer om vilka tillgängliga tjänster som vi kan erbjuda. Varmt välkommen med en ansökan.

Rot - Avdrag

Läs gärna mer om hur ROT-avdrag fungerar på vår sida för kundtips. Tveka inte att kontakta oss om du har fler frågor. 

Kontakta Oss

Tveka inte med att kontakta oss vid eventuella frågor/funderingar. Du kan ringa, maila eller fylla i vårt kontaktformulär. 

Din lokala elektriker i Lund

Thulins elektriker i Lund jobbar med nybyggen, renoveringar och tillbyggen för små som stora fastighetsägare, för villa- och bostadsrättsägare, för småföretagare och mindre industri.

Allt från installation av ett eluttag till spännande utmaningar med LED-teknik, ljusdesign och smarta styrsystem.
Däremot undviker vi de största nybyggnadsprojekten. Det gör att våra elektriker kan specialisera oss mer på uppdrag och servicebehov där snabbhet och korta väntetider är ledord.

Behöver du en certifierad elektriker i Lund, Bjärred, Lomma, Staffanstorp, Helsingborg? Vår utgångspunkt är Lund/Malmö, men vi jobbar över hela västra och mellersta Skåne.

Kundtips!

KONSUMENTRÄTT

Vi medverkar till att lösa en eventuell tvist vid Allmänna reklamationsnämnden om en konsument väljer att påkalla sådan tvistlösning.

ROT-AVDRAG

Skattesänkning för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av byggnader sk. ROT-avdrag. Läs mer om hur ROT-avdrag fungerar.

BYTE AV SÄKRING

Din nya elcentral består av 3 delar: huvudbrytare, automatsäkringar och jordfelsbrytare. Läs mer om vad dessa innebär.

JORDFELSBRYTARE

Jordfelsbrytaren skyddar både mot personskador och bränder. Dens främsta funktion är att rädda liv och förhindra brand om ett jordfel uppstår.

Vill du veta mer om säkerhet?

Läs mer genom att klicka på ikonerna

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.