Så fungerar en jordfelsbrytare

Jordfelsbrytaren skyddar både mot personskador och bränder. Dens främsta funktion är att rädda liv och förhindra brand om ett jordfel uppstår. En jordfelsbrytare känner av om strömmen går fel väg, exempelvis via en människa till jord, och bryter då strömmen på bråkdelen av en sekund.

Jord kan vara allt ifrån marken utanför huset till metallhöljet på spisen, betonggolvet du står på eller diskbänken.

Jordfelsbrytaren skyddar dig mot el-stötar om du tar i en apparat som blivit strömförande och samtidigt är i kontakt med jord.

Den skyddar även mot bränder som kan uppstå när elen tar fel väg till jord.

Jordfelsbrytarens fördelar: Snabbheten hos en jordfelsbrytare gör att farliga situationer normalt inte hinner uppkomma när en person kommer i beröring med en strömförande del. Jordfelsbrytaren – inte säkringen – känner vid ett eventuellt fel av de små strömmarna som kan orsaka brand.

Jordfelsbrytaren är ett bra kompletterande skydd till andra skyddsåtgärder som säkringar, skyddsjordning, petsäkra vägguttag/grenuttag och naturligtvis underhåll av el-anläggningen.

Installation av jordfelsbrytare kan hos vissa försäkringsbolag ge lägre premie.

Följ oss: