Rot-avdrag

  • Skattesänkning för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av byggnader sk. ROT-avdrag.
  • Regeringen har föreslagit att rätten till ROT-avdrag för byggarbeten ska gälla från den 8 december 2008.
  • Skattereduktion medges första gången vid taxeringen 2010. Begreppen reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad avses ha samma innebörd som de har i dag i inkomstskattelagen (1999:1229).

 

För aktuella regler klicka på länken nedan. – Länk

Följ oss: