IN Eltest

IN Eltest – Dolda fel kan vara livsfarliga

 

Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att något händer med din anläggning som kan leda till allvarliga skador och i värsta fall döden. Har elinstallationen i din bostad passerat bäst-före-datum?

Beställ en IN ELTEST och få status på din elanläggning

Gå in på www.in-eltest.se och läs mer. Här finns även ett självtest så att man kan få en uppfattning om sin anläggning.