IN Elkontroll

OK – VEM BÄR ANSVARET FÖR DET HÄR?

 

– Men det gör ju du!

Genom att teckna ett avtal med ett Elinstallationsföretag underhåller du som fastighetsägare din elanläggning på bästa sätt.

Elanläggningar åldras precis som allt annat i en fastighet. Ju fler år som går, desto större risk är det att något händer med din elanläggning som kan leda till allvarliga skador eller driftavbrott som kan påverka produktionen. Det är du som fastighetsägare som har ansvaret att kontinuerligt se till att elanläggningen är säker och att till exempel inga elolyckor sker.

 

En fastighetsägare kan enkelt leva upp till sitt ansvar genom att teckna ett serviceavtal: ”IN ELKONTROLL”, med ett Elinstallationsföretag som är ansluten till IN. Avtalet med går ut på att ett Elinstallationsföretag systematiskt ser över elanläggningen så att den bland annat ger ”nödvändig säkerhet för personer och egendom”.
Här hittar man mer information om Elkontroll. www.in-elkontroll.se