Hur byter man säkring?

Din nya elcentral består av 3 delar: huvudbrytare, automatsäkringar och jordfelsbrytare.

 

Huvudbrytaren

Används vid arbete i elanläggningen, bryter inkommande spänning och vrids vid behov till och från.

Automatsäkringar

Består av vippströmbrytare som klickar ned vid överlast. Man skall inte byta något, det är bara att vippa den upp igen. De enda vanliga porslinssäkringar som finns kvar är de 3 huvudsäkringar som finns vid elmätaren.

Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytaren har också en vippa som klickar ned vid jordfel. Den har en kraftig fjäder och kräver ett fast tryck uppåt för att återställa.

Följ oss: