EIO Eltest

EIO Eltest

Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus.
Ju fler år som går, desto större risk att något händer som kan leda till allvarliga skador.
Känner du på dig att elinstallationen i din bostad egentligen passerat bäst-föredatum?
Gå in på www.eio-eltest.se och läs mer. Här finns även ett självtest så att man kan få en uppfattning om sin anläggning.
new-eio-eltest

Följ oss: